Sposób montażu obudowy grobu


Nagrobek tymczasowy możemy być w elementach jak i w całości w przypadku nagrobka tymczasowego w elementach należy go skręcić zmontować i przygotować do osadzenia.

Teren przed osadzeniem nagrobka należy oczyści w przypadku świeżego grobu z wieńców i zniczy. Jeżeli odświeżamy stare miejsce być możemy należy skuć starą ramę z kamienia.

Teren koniecznie musi być wypoziomowany

Pozwoli to nam aby obrzeżu grobu było równo osadzone

Jesteśmy przy procesie osadzania nagrobka jest to prosta czynność jeżeli już mamy przygotowany złożony nagrobek. Wystarczy położyć obrzeże w wyznaczone miejsce  i zasypać środek ziemią

ZALECANE :

Przy obsypywaniu środka ziemią aby ona nie była  mokra

Również proszę zwróci uwagę aby za wszelką cenę nie upychać ziemi  w środku obudowy ponieważ będzie ona pracowała i wypychała deski do zewnątrz po czym obudowa w późniejszym czasie może stracić swój pierwotny kształt. Ziemię należy usypać tak aby została nam wolna przestrzeń na udekorowanie góry w kamyszki, kwiaty lub sztuczna trawę

Aby wydłużyć żywotność obudowy zaleca się

Zabezpieczyć wewnętrzną część desek ponieważ one mają kontakt z wilgotną zemią

Najpopularniejszymi środkami zabezpieczenia jest :

Folia budowlana ( izolacyjna)

Pianka polietylenowa

Każda z w/w funkcji skutecznie chroni drewnianych nagrobek

Proszę pamiętać aby nagrobek zachował swój pierwotny kształt należy użyć poprzeczki mocującej wewnątrz nagrobka

Listwy poprzeczne

Nie pozwoli aby nasz produkt się zdeformował.

Poniżej znajduje się kilka zdjęć zamontowanych nagrobków

Komentarze 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sposób montażu obudowy grobu